Het is inmiddels begin juni en het einde is in zicht. Nog iets meer dan een maand te gaan en de deadlines van de schoolopdrachten komen dichter bij. Mijn stage periode bij Nolin Uitgevers gaat nog steeds heel goed en daar ben ik blij om.

Eigenlijk kan ik zeggen dat ik vaste werkzaamheden heb. Zoals vaker aangegeven is het schrijven van een blog één van mijn dagelijkse werkzaamheden. Zo heb ik de afgelopen tijd bijvoorbeeld een blog geschreven over milieuvriendelijk te werk gaan, stagelopers, online marketing, identiteit & imago van het bedrijf en een blog over de markt van het bedrijf. Doordat ik nu vaker schrijf over wat algemenere onderwerpen zijn de blogs niet meer ééntonig en tegelijkertijd maakt dat het schrijven ook leuker en fijner. Voor de rest heb ik ook andere dagelijkse werkzaamheden zoals het actief zijn op de social-media kanalen. Aangezien dit taken zijn die ik vaker heb gedaan, heb ik er verder ook geen moeite mee en kan ik ze eenvoudig uit voeren.

Aangezien de deadline voor het inleveren van de opdrachten eind juni

2017 is, ben ik de laatste tijd vooral bezig geweest met mijn schoolopdrachten. Mijn opzet voor de onderzoeksopdracht stond al vast en daarnaast heb ik eerst beschreven wat de doelstelling is, wat de probleemstelling is en wat de aanleiding is van het onderzoek. Nadat ik deze dingen concreet heb beschreven ben ik begonnen met het uitwerken van de deelvragen. Hiervoor ben ik begonnen met het verzamelen van informatie door middel van deskresearch. Zo leg ik in mijn eerste deelvraag uit wat social media is en wat een social media strategie is.

Daarnaast wordt er beschreven welke social media kanalen Nolin heeft en hoe die kanalen worden beheerd.

In de tweede deelvraag wordt onder andere uitgelegd waarom het voor bedrijven van belang is om social media te gebruiken. Dit wordt gedaan door de voor- en nadelen van social media te analyseren. Hierdoor wordt het meteen duidelijk waarom Nolin Uitgevers haar social media wil ontwikkelen/verbeteren. Ook wordt hier beschreven wie de doelgroep van Nolin is en wat hun gedrag is op deze online platformen. Om te kijken welke berichten de aandacht van de volgers trekt, ga ik de berichten van Nolin Uitgevers op alle social media kanalen observeren. Uiteindelijk ben ik van mening dat ik hierdoor kan achterhalen welke berichten populair en welke berichten minder populair zijn.

In de derde deelvraag wordt beschreven welke factoren van belang zijn voor het succesvol laten functioneren van de online netwerken. Hierin wordt uitgelegd dat de inhoud van de content en de tijd waarop een bericht wordt gedeeld van belang zijn. Nadat deze deelvragen zijn uitgewerkt, wordt er een conclusie getrokken en een aanbeveling gedaan.

Zodra het verslag voor de onderzoeksopdracht klaar is , ga ik beginnen het maken van een bedrijfsfilmpje. In dit filmpje wordt het SponsorPublicatieConcept van Nolin Uitgevers uitgelegd, waardoor kijkers een duidelijke beeld krijgen over hoe Nolin te werk gaat.

Nog een aantal weken te gaan en heb nog veel dingen te doen. Ik kijk uit naar de komende weken!

Afrondingsfase