Vanaf 13 februari 2017 is de stageperiode voor de commerciële economie studenten van jaar 2 begonnen. Het is een fulltime meewerkstage en het duurt tot 14 juli 2017. Tijdens deze stageperiode kunnen de studenten het geleerde in praktijk brengen en zich ontwikkelen op commercieel gebied. Daarnaast kunnen deze studenten een kijkje nemen in het professionele bedrijfsleven en natuurlijk het bedrijfscultuur proeven.

Een willekeurige bedrijf vinden waar je stage kan lopen is niet moeilijk, maar waar het eigenlijk om draait is het vinden van een bedrijf die past binnen het kader van commerciële economie. Na een korte zoekperiode heb ik uiteindelijk besloten om stage te lopen bij Nolin Uitgever BV in Hoogezand. Naast de dagelijkse werkzaamheden ga ik mij bij Nolin vooral richten op online marketing.

Gedurende de stageperiode krijg je vanuit school, in overleg met het bedrijf, een aantal opdrachten die gedaan moeten worden tijdens deze stageperiode. Daarnaast is het ook van belang om persoonlijke doelstellingen vast te stellen en achteraf te bepalen of je deze doelstellingen hebt behaald.

Het volledig kunnen meedraaien (zelfstandig) met het bedrijf door middel van het toepassen van de theoretische kennis en mij zelf maximaal kunnen ontwikkelen op het commerciële gebied zijn mijn uiteindelijke doelstellingen die ik wil behalen. Als dit allemaal aan het einde van mijn stageperiode in orde zijn, dan kan ik concluderen dat ik mijn persoonlijke doelen heb bereikt.

Voor de stageperiode zijn twee grote opdrachten van te voren vastgesteld , namelijk een onderzoeksopdracht en een marketingopdracht. Hieronder is een uitgebreide beschrijving van deze twee opdrachten:

Onderzoeksopdracht:

Voor de onderzoeksopdracht is besloten een social media-strategie te bepalen en te schrijven. Aangezien social media tegenwoordig een belangrijk communicatiemiddel is geworden, wil Nolin hier meer aandacht aan besteden. Het bedrijf heeft momenteel een aantal social media-kanalen en probeert wekelijks een bericht te plaatsen, maar een concrete social media-strategie voor deze communicatiemiddelen is niet aanwezig. Om de social media-kanalen op een juiste manier te laten functioneren is het hebben van een sterke social media-strategie een belangrijk basispunt. Daarom is er dus besloten een social media-strategie vast te stellen.

Marketingsopdracht:

Het bedrijf beschikt over een documentatiemap waarin uitgebreid wordt beschreven hoe het bedrijf te werk gaat, hoe de publicaties verzorgd worden, voor wie deze publicaties gemaakt worden, etc. Deze documentatiemap wordt het SponsorPublicatieConcept genoemd. Het SponsorPublicatieConcept is te vinden op de site van het bedrijf, dus is het voor iedereen toegankelijk. Het concept is jaren geleden geschreven en het kan wel een opknapbeurt gebruiken. Voor de marketingsopdracht is besloten om het SponsorPublicatieConcept te herschrijven en het te versterken met een eventueel filmpje (YouTube). Een film van het hele proces zal ervoor zorgen dat mensen een duidelijk beeld zullen krijgen hoe het bedrijf te werk gaat en welke processen er uitgevoerd worden. Gedurende de stageperiode zal hieraan gewerkt worden.

Kortom, een periode van vijf maanden waarbij ik de mogelijkheid heb om veel dingen te gaan leren en mij zelf te gaan ontwikkelen. Daarnaast hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het bedrijf en natuurlijk mijn stage succesvol kan afronden.

Baran Yardak

Onderzoeksopdracht Nolin Uitgevers